— Velkommen til Frimarked —

Kan vi sammen skape Østfolds største frimarked! 

26 - 27. Mai 2018

BETINGELSER - FRIMARKED-LEIE:

 • Påmelding er bindende når den foreligger hos Rockabilly Mini Festival i utfylt stand. Utstilleren hefter for den totale stand-leien og registreringsavgift Kr. 50,-

Rockabilly Mini Festival tar sisteavgjørelsen når det gjelder tildeling av plass, og har anledning til på fritt grunnlag å avvise påmeldinger.

 • Manglende oppfyllelse av påmeldte til frimarked ønske om bestemt frimarked plassering e.l. gir ikke påmeldte til frimarkedet rett til å avbestille, kreve pris avslag, erstatning e.l.
 • Velger en påmeldt til frimarked ikke å delta på arrangementet, eller er forhindret fra å delta, fritar ikke dette selger fra å betale frimarked-leien og registreringsavgiften. Rockabilly Mini Festival kan fritt disponere det areal som blir ledig som følge av den manglende deltakelsen, uten at dette gir den påmeldte til frimarkedet noe refusjonskrav på stand-leien og registreringsavgiften.
 • Enhver påmeldt er fullt ut bundet av Rockabilly Mini Festivals Betingelser i dette dokument.
 • Dersom ikke annet er avtalt, eller annen prosedyre følges, skal Rockabilly Mini Festival tilgodehavende innbetales i henhold til fakturaens forfallsbetingelse. Dokumentasjon for innbetalt frimarkeds-leie må kunne forevises for å få adgang til frimarkedsarenaen under frimarkedsperioden.
 • Unnlatelse av å innfri betalingsbetingelsene kan medføre tap av det tildelte stadareal. Rockabilly Minifestival har i så tilfelle rett til å disponere plassen.
 • Fremleie av frimarkedsareal er ikke tillatt. Kun påmeldte kan delta på frimarkedet.
 • Rockabilly minifestival forbeholder seg retten til å avslutte registrering eller eventuelt å redusere påmeldt areal hvis frimarkedet blir fulltegnet på et tidlig tidspunkt.
 • Påmeldings papirer inneholdende frimarkedsplassering, bestillingskjemaer og prislister sendes ut som en e-post eller ordinær post til utstillere i rimelig tid før arrangementstidspunktet eller ved påmeldingsfristens utløp.
 • Rockabilly Minifestivalen har rett til å avlyse frimarkedet, forutsatt at det foreligger saklig grunn. Som saklig grunn regnes f.eks. at det melder seg på et uforsvarlig lavt antall utstillere eller at Rockabilly Minifestival har grunn til å anta at publikumsbesøket vil bli uforsvarlig lavt. Ved en avlysning skal påmeldte utstillere så vidt mulig gis anledning til å uttale seg. Ved en avlysning refunderes innbetalt frimarkedsleie og registreringsavgift. Eventuelle øvrige utgifter eller egenarbeid utstiller har pådratt seg i anledning utstillingen refunderes ikke.
 • Rockabilly Minifestival har ovenfor utstilleren ikke noe ansvar for eventuell lav oppslutning om en utstiller fra utstillere og/eller besøkende, eller for eventuelle sentrale utstillere uteblir.
 • Rockabilly Minifestival fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle feil i trykket eller elektroniske informasjonsmateriell om utstillingen.
 • Ved eventuelt erstatningsansvar ovenfor utstilleren er Rockabilly Minifestival uansett ikke erstatningsansvarlig for utstillers indirekte tap.
 • Utstilleren må overholde norske lover og forskrifter og innhente alle eventuelle nødvendige tillatelser fra ansvarlig myndighet i forbindelse med frimarkedet. Utenlandske utstillerrepresentanter som ikke omfattes av EØS-reglene, og som skal selge direkte til forbruker, må etter gjeldende regler ha arbeidstillatelse. Dersom det benyttes utenlandsk arbeidskraft kreves det at disse har arbeidstillatelse.
 • Om Rockabilly Minifestival ved en eller flere anledninger skulle unnlate å følge opp sine rettigheter eller noen utstillers forpliktelser etter Betingelsene, medfører dette ingen begrensninger i forhold til Rockabilly Minifestival rett til å gjøre vedkommende rettigheter/forpliktelser gjeldende ved senere anledninger. Under gjeldende norske regler, må utstillere fra land i EØS-området ha arbeidstillatelse før de kan selge direkte til forbrukerne.

Rockabilly Mini Festival er Østfolds nyeste festivaltilskudd innen kultur og næring på Sellebakk i Fredrikstad Kommune. Etter suksessen i 2017 gjøres Rockabilly-dagen om til en to dagers Mini Festival. Her blir det Bilutstilling, Frimarked, Familieunderholdning, Minimesse, Konserter, Drive In Kino, Miss 50`s Østfold og mye mer.

Frimarkedet under festivalen er en av de viktigste møteplass for alle som besøker Rockabilly Mini Festival. Målgruppen er i alle aldre. Og arrangøren har et ønske om å skape en av Østfolds største frimarkeder utendørs sammen med dere år etter år.

På disse to dagene forventes det tusenvis av besøkende og kjøpesterke personer innom festivalen, Frimarkedet og Minimessen. Disse forventer å få tips, inspirasjon og gode tilbud, og kanskje finne noen flotte gjenstander på Frimarkedet.

Frimarkedet under Rockabilly Mini Festivalen er en super arena for kjøp og salg av brukte gjenstander innen husholdning, klær, bøker, porselen, krystall og mye mer. Alt som er av interesse for barn, barnefamilier osv bør være representert. Datoen for festivalen blir enten 26-27. Mai 2018. Frimarked for barn er Gratis.

Bli med som utstiller på Frimarkedet under Rockabilly Mini Festival 2018 og få

 • Økt oppmerksomhet
 • Økt troverdighet
 • Økt radius
 • Økt salg

PRISER PÅ FRIMARKED-LEIE:

FRIMARKED FOR BARN ER GRATIS

Kun Frimarked-arealleie eks. strøm

(Her kan man medbringe eget telt eller annet, men innenfor leid område).

2 x 2 meter Kr. 150,-

3 x 3 meter Kr. 300,-

3 x 6 meter Kr. 450,-

For utstillere med blomster og planter gjelder egne priser, ta kontakt.

Priser er ikke mva pliktig og gjelder for 2 dager.

Frimarked-leie faktureres med netto 30 dager fra bestilling. 

Frimarked-leie med telt levert av Utleiekompaniet, inkl. strøm

(Teltene levers komplett med vegger og barduner og er ferdig oppsatt).

3 x 3 meter Kr. 1700,-

3 x 6 meter Kr. 2200,-

For utstillere med blomster og planter gjelder egne priser, ta kontakt.

Priser er inkl. mva og gjelder for 2 dager.

Standleie faktureres med netto 30 dager fra bestilling.

BLI SETT OG SELG MER!

Fang oppmerksomhet, få økt synlighet og selg mer med konkrete annonsetilbud via våre nyhetsbrev, program og sosiale medier.

På vår nettside www.rockabillyminifestival.com finnes informasjon om å bli samarbeidspartner.