- Påmelding bilutstilling - 

PÅMELDING INNEN 26. MAI 

- Betingelser konkurranse utstilling -

Regler for påmelding

♦ Det koster kr. 250,- å melde seg på bil-konkurransen - Søndag 27. MAi 2018. Da får man et deltakernr, som skal festes synlig på bilen som deltar. ( Kr. 50,- går uavkortet til Krise- og incestsenteret i Fredrikstad og deres arbeid.
♦ Som deltaker må du være fylt 18 år innen påmeldingsfristen som er 10. Mai 2018. Det er ingen øvre aldersgrense.
♦ Du må ha vært bosatt i Norge de siste årene.
♦ Du trenger ikke være medlem i en klubb for å delta!
♦ Vi krever at bilene som skal delta på biltreff lørdag og biltreff og konkurranse utstillingen søndag møter til oppsatt oppstillingstid kl. 10:00. 
♦ Søndagen vil utstillingsbilene bli satt i sentrum av utstillingsområdet.
♦ Som deltaker av bilutstillingen må du delta med påmeldt bil(er) søndag 27. Mai 2018, mer info blir gitt av arrangør.
♦ Rockabilly Mini Festival gir kr 50,- av deltakeravgiften til et veldedig formål, i 2018 har vi valgt å støtte Krise- og incestsenteret i Fredrikstad og deres arbeid.
♦ Vinnerene av People Choice konkurranse plukkes ut av publikum som besøker festivalen, søndag 27. Mai 2018. De øvrige klassene plukkes vinnerne ut av et dommerpanel bestående av en egen jury utplukket av Rockabilly Mini Festivalen. Dette er personligheter som har en sterk tilknytting til amcar/rockabilly/bil miljøet i Østfold/Norge.
♦ Husk at eventuelle bilder du sender inn med din påmelding kan bli brukt av oss til å promotere din deltagelse i konkurransen, så velg bilder med omhu.
OBS! Innsendte påmeldinger anses som at du som deltaker forstår, aksepterer, oppfyller og følger de overnevnte kriteriene.